Αρ. Απόφασης 13/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση των δαπανών προγραμματικών συμβάσεων & συμβάσεων μελετών , οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016.

Αρ. Απόφασης 12/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 54.237,24 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0119 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» 2014ΕΠ541, λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του
February 21, 2017
Αρ. Απόφασης 14/2017- Ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση εξόδων επιδόσεων αγωγών από δικαστικούς επιμελητές και εξόδων εγγραφής στο Κτηματολογικό γραφείο Πτολεμαΐδας και στο Υποθηκοφυλακείο Εορδαίας.
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 13/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση των δαπανών προγραμματικών συμβάσεων & συμβάσεων μελετών , οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016.

Accessibility
Κλείσιμο