Αρ. Απόφασης 131/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 27-8-2016 μέχρι και 30-8-2016, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2016, της τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαϊδα

Αρ. Απόφασης 130/2016 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016.
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 132/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 3-8-2016 μέχρι και 6-8-2016, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών-λούνα παρκ κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2016, της τοπικής εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας.
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 131/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 27-8-2016 μέχρι και 30-8-2016, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2016, της τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαϊδα

Accessibility
Κλείσιμο