Αρ. Απόφασης 130/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Accessibility
Κλείσιμο