Αρ. Απόφασης 129/2016 – Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως οικ.έτους 2015 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής έκθεσης.

Accessibility
Κλείσιμο