Αρ. Απόφασης 125/2016- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ”

Accessibility
Κλείσιμο