Αρ. Απόφασης 124/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 6/2016

Accessibility
Κλείσιμο