Αρ. Απόφασης 124/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της διενεργηθείσας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου συνολικής έκτασης 3.596,78 τ.μ με αναψυκτήριο 39,48 τ.μ και βοηθητικούς χώρους 28,49 τ.μ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εμπορίου.

Accessibility
Κλείσιμο