Αρ. Απόφασης 124/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου “Ανάπλαση ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΔ ΦΟΥΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΈΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ”

Accessibility
Κλείσιμο