Αρ. Απόφασης 122/2016 – Ανάθεση επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας σε Δικαστικούς Επιμελητές.

Accessibility
Κλείσιμο