Αρ. Απόφασης 12/2017 – Προγραμματισμός πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων για το έτος 2017 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

Accessibility
Κλείσιμο