Αρ. Απόφασης 120/2016 -Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια « Έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας », ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Accessibility
Κλείσιμο