Αρ. Απόφασης 118/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια τόνερ – μελανάκια εκτυπωτών – φωτοτυπικών έτους 2016 , για τις ανάγκες του Δήμου»,ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο