Αρ. Απόφασης 112/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής –προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου συνολικής έκτασης 3.596,78 τ.μ με αναψυκτήριο 39,48 τ.μ και βοηθητικούς χώρους 28,49 τ.μ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εμπορίου.

Αρ. Απόφασης 111/2016 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 113/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 112/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής –προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου συνολικής έκτασης 3.596,78 τ.μ με αναψυκτήριο 39,48 τ.μ και βοηθητικούς χώρους 28,49 τ.μ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εμπορίου.

Accessibility
Κλείσιμο