Αρ. Απόφασης 11/2017 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων : Α. «Σκυροδέτηση Οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων » με αριθμό μελέτης 8/2015 Β.« Ανάπλαση αύλειου χώρου ΕΑΚ Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 22/2011.

Αρ. Απόφασης 10/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «Συντήρηση πάρκου ΤΔ Σπηλιάς» με αριθμό μελέτης 24/2010.
February 15, 2017
Αρ. Απόφασης 12/2017 – Προγραμματισμός πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων για το έτος 2017 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 11/2017 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων : Α. «Σκυροδέτηση Οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων » με αριθμό μελέτης 8/2015 Β.« Ανάπλαση αύλειου χώρου ΕΑΚ Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 22/2011.

Accessibility
Κλείσιμο