Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη σε υποθέσεις του Δήμου.

Accessibility
Κλείσιμο