Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας με Πολιτιστικούς & Αθλητικούς Φορείς του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο