Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 94/2021 – Αποδοχή της δωρεάς σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από την εταιρεία με την επωνυμία «SOLERGON ΑΕ», στo Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΜΕΙΣ»

Accessibility
Κλείσιμο