Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2020 – Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ 4/2019 απόφασης Τ.Κ. Ανατολικού, περί διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο