Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 9/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες προμηθειών & υπηρεσιών που απαιτούνται για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για μελέτες και προγραμματικές συμβάσεις των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017.Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για μελέτες και προγραμματικές συμβάσεις των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017.
June 28, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 10/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 34,40, ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου του ήμου Εορδαίας.
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 9/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες προμηθειών & υπηρεσιών που απαιτούνται για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 9/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο