Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 89/2019 – Εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιάς του οχήματος του , δια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Accessibility
Κλείσιμο