Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2021 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση δαπανών του κληροδοτήματος Δ. Γ. Τσιρου.

Accessibility
Κλείσιμο