Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2019 -Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου ,για διόρθωση λανθασμένης έγγραφης στο Κτηματολόγιο.

Accessibility
Κλείσιμο