Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση των δαπανών προμηθειών για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Accessibility
Κλείσιμο