Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδικκα», αρ μελ 13/2016, προϋπολογισμού 18.130,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 200/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κέντρο Διάσωσης- Ανάδειξης και Διάδοσης του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής» με αριθμό μελέτης 48/2009.
July 10, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβουνου», αρ μελ 16/2016, προϋπολογισμού 18.400,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδικκα», αρ μελ 13/2016, προϋπολογισμού 18.130,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο