Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2021 – Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ίδρυση σταυλικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων.

Accessibility
Κλείσιμο