Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2019 – Ορισμός εκπροσώπου ΠΕΣΕΔΕ για το έργο: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης τ.κ. Μεσοβουνου δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο