Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Accessibility
Κλείσιμο