Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 79/2020 – Ανάθεση εργασιών φροντίδας και καθημερινής καθαριότητας αδέσποτων ζώων Δημοτικού Κυνοκομείου λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου Εορδαίας .

Accessibility
Κλείσιμο