Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2021 – Αποδοχή απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π ) Δυτικής Μακεδονίας

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2021- Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής παραλαβής έργων
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 79/2021 – Έγκριση των μελετών
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2021 – Αποδοχή απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π ) Δυτικής Μακεδονίας

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο