Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2020 – Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου.

Accessibility
Κλείσιμο