Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. 21/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Accessibility
Κλείσιμο