Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο