Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 76/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες δημόσιων σχέσεων του Γραφείου Δημάρχου.

Accessibility
Κλείσιμο