Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 76/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 30/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο