Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 74/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2018, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου.

Accessibility
Κλείσιμο