Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 73/2020 – Έγκριση της 10/2020 ΑΔΣ ” Απολογισμού οικονομικού έτους 2019″ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο