Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2021 – Έγκριση της υπ’αριθμ 49/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την επωνυμία ΚΕΔΕ ΝΠIΔ, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2021».

Accessibility
Κλείσιμο