Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018, ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»-Ομάδα Β Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα. Ορισμός αναδόχου.
August 5, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2019 – Ορισμός εκπροσώπου ΠΕΣΕΔΕ για το έργο: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης τ.κ. Μεσοβουνου δήμου Εορδαίας»
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018, ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο