Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 70/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Σύμβουλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη.

Accessibility
Κλείσιμο