Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 69/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «20ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο