Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2019 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο