Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση αιτήσης αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που ανήκουν στον Δήμο Εορδαίας (κτηματικές περιοχές πρώην Δήμων Πτολεμαίδας και Μουρικιου).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 66/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση αιτήσης αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που ανήκουν στις Τ.Κ.Μαυροπηγης & Κομανου του Δήμου Εορδαίας.
August 6, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2019 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση αιτήσης αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που ανήκουν στον Δήμο Εορδαίας (κτηματικές περιοχές πρώην Δήμων Πτολεμαίδας και Μουρικιου).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο