Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 66/2020 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ».

Accessibility
Κλείσιμο