Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 66/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση αιτήσης αναγνώρισης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που ανήκουν στις Τ.Κ.Μαυροπηγης & Κομανου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο