Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 1/2018 προϋπολογισμός 45.243,88 ευρώ, έγκριση και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ», αριθμ μελ. 3/2018 προϋπολογισμός 34.596 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
July 2, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για την «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού 74.044,69 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 1/2018 προϋπολογισμός 45.243,88 ευρώ, έγκριση και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο