Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 61/2018 – Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 60/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διεθνούς ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. για το έτος 2018, αριθμ μελέτης 5/2018, προϋπολογισμού 525.838,60 ευρώ με ΦΠΑ.
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ», αριθμ μελ. 3/2018 προϋπολογισμός 34.596 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 61/2018 – Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 61/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο