Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 58/2020 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως», αριθμ. μελ. 24/2017.

Accessibility
Κλείσιμο