Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 57/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017.

Accessibility
Κλείσιμο