Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 56/2020 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου», Αναδόχου Κ. Νταγκουμάς &ΣΙΑ Ε.Ε.

Accessibility
Κλείσιμο