Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 56/2018 – Εξουσιοδότηση του Ν.Σ του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση μηνυτήριας αναφοράς

Accessibility
Κλείσιμο